Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 7 Nisandan itibaren 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi sonucu aldı.

Erzurum Valiliğinden meydana getirilen açıklamada, Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında muhteşem toplanarak bazı kararlar almış olduğu açıklandı.

Açıklamada, 1 Mart 2021’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile kontrollü normalleşme periyodu olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve devasa yükseklikte riskli olarak 4 gruba ayrılmış olduğu ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına gore belirlendiği bir sürece girildiği hatırlatıldı.

Erzurum’da salgının seyrine değinilen açıklamada, olay sayılarında yaşanmış olan değişimler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulmuş olan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği şeklinde hususlar çerçevesinde devamlı olarak gözlendiği ve değerlendirmeler yapılarak tedbirler alındığı anlatıldı.

Gelinen aşamada kentte bilhassa son bir haftada genç nüfustaki Covid-19 olay sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir ekip ek tedbirler alınmasının lüzumlu kılındığı bildirilen açıklamada, 7 Nisan itibarıyla alınan kararlar şöyleki açıklandı:

– Okul öncesi eğitim kurumlarında ve hususi eğitim okullarında tam zamanlı olarak karşı karşıya eğitime devam edilecek.

– Birleştirilmiş sınıflı okullarda, kırsal mahalle ve seyrek sözü geçen yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak karşı karşıya eğitime devam edilecek.

– 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının salgın tedbirleri çerçevesinde karşı karşıya eğitime devam edecek, bu kurslarda görevli yönetici, öğretmen ve öğrencilerin hafta sonu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

– İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda karşı karşıya, 3 gün uzaktan eğitim düzeninde devam edecek.

– Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

– Ortaokul 8. sınıflarda haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş karşı karşıya eğitime devam edilecek.

– Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

– 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16 ila 24 saat olarak karşı karşıya eğitime devam edecek.

– Hususi gereksinimli öğrenciler için hizmet veren hususi eğitim okulu ve sınıfları tam zamanlı olarak karşı karşıya eğitime devam edecek.

– Okullardaki imtihan uygulamaları salgın tedbirleri çerçevesinde Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafınca açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

– Karşı karşıya eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Açıklamada, mülki yönetim amirlikleri ve ilgili kurumların uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için önlem alacağına dikkat çekildi.


2020 EĞİTİMDE KAYIP YIL OLDU